Molly og
gemmelegen

Mollys legetøj leger gemmeleg. Men det store badedyr, Finn, er enten virkelig god til at gemme sig - eller også er han forsvundet!

Vært, tilrettelægger og lyddesign
Sisse Gram de Fries

Skuespiller
Søren Hauch-Fausbøll

Musik
Mai Skjødt

Grafik
Anders Melgaard